Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρεία «STASINOS – Hellas Trans» με την εμπειρία των 50 ετών (από το 1960) και την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα των μεταφορών, αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό της μεταφοράς σας και ΕΓΓΥΑΤΑΙ την άμεση, γρήγορη, οικονομική και ασφαλή πραγματοποίησή της, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα της κάθε εργασίας ακόμα και παγκοσμίως.

Με ιδιόκτητα κυρίως φορτηγά ΔΧ, ανυψωτικά μηχανήματα (γερανούς κλπ), σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο με ήθος προσωπικό, μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι στην όποια μετακίνηση σας εντός ή εκτός Αττικής. 

Επίσης, οι Ειδικές μεταφορές (χρηματοκιβώτια, ογκώδη αντικείμενα, ΑΤΜ’s, Μηχανήματα βαρέως τύπου, Πιάνα, κλπ), είναι η ειδικότητά μας επίσης, αφού εξοπλίζουμε καθημερινά Τράπεζες, Δημόσιες Υπηρεσίες και Μεγάλες Εταιρείες. 

Πέραν των Οικοσκευών, οι πολυετείς μόνιμες πλέον «Εταιρικές» συνεργασίες της Εταιρείας μας, με μεγάλες Τράπεζες, Δημόσιο, Πρεσβείες και Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνουν την Ευθύνη και την Αποτελεσματικότητα που διακρίνει τις Υπηρεσίες πού προσφέρουμε, κατά φάση:

  • Από την παραλαβή μέχρι και την ολοκλήρωση της παράδοσης, ασφαλίζουμε για κάθε πιθανό κίνδυνο, ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ  (με τη συνεργασία επιφανούς ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και το νόμο για τη διασφάλιση της σωστής οδικής μεταφοράς των εμπορευμάτων.
  • Η αποσύνδεση και επανασύνδεση του Μηχανολογικού και γραφειακού εξοπλισμού, γίνεται από έμπειρο προσωπικό και  ειδικότερους συνεργάτες. 
  • Ακολουθεί η υποδειγματική συσκευασία όλου του εξοπλισμού και των  αρχείων με κατάλληλα , σύγχρονα και ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.
  • Με τα ιδιόκτητα εξοπλισμένα αυτοκίνητά μας κλειστού και νέου τύπου , υλοποιούμε την μεταφορά τους, με προσοχή και κατάλληλη διαχείριση.
  • Ακολουθεί  η αποσυσκευασία, η εγκατάσταση/ επανασύνδεση και γενικά η τακτοποίησή τους σε χώρους, όπου θα μας υποδειχθούν.

Ευνόητη είναι η απόσυρση όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών συσκευασίας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με εχεμύθεια, ασφάλεια και τεχνογνωσία να συσκευάσει και να μεταφέρει το αρχείο σας από και προς όλη την Ελλάδα.

Ο προς αποκομιδή εξοπλισμός κάθε επιχείρησης προωθείται σε ειδικά Κέντρα ανακύκλωσης για την προστασία του Περιβάλλοντος (βλ. περιβαλλοντική πολιτική)